Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 • Osobní údaje zpracovává internetový obchod „MOJE KRABIČKY“ patřící firmě Marta Caplová Bělková, Praha – Stodůlky, Kocianova 1581/7, PSČ 15500, IČO: 68891539 (dále jen „správce osobních údajů“) v souladu s nařízením.
 • Tento dokument slouží pro informování subjektů v souladu s články 13 a 15 nařízení.

 

Správce a zpracovatel osobních údajů

 • Kontaktní údaje správce jsou:

Internetový obchod: „MOJE KRABIČKY“

Firma: Marta Caplová Bělková

Adresa: Praha – Stodůlky, Kocianova 1581/7, PSČ 15500

IČO: 68891539

DIČ: CZ7551100293

Email: info@mojekrabicky.cz

Tel.: +420 775 609 869

 

Typy zpracovávaných osobních údajů

 

 • Objednávka zboží
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, poznámka, IČO, DIČ
  • Právní základ zpracování
   • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
   • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
   • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
   • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
   • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
   • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • Účel zpracování
   • Plnění smlouvy
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
   • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
   • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
   • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
   • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

 

 • Zlepšení webových stránek
  • Vedené osobní údaje
   • Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies)
  • Právní základ zpracování
   • Oprávněný zájem na zlepšování našich webových stránek,
  • Účel zpracování
   • Oprávněný zájem
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

 

 • Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek
  • Vedené osobní údaje
   • Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies)
  • Právní základ zpracování
   • Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách,
  • Účel zpracování
   • Oprávněný zájem
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

 

Zabezpečení dat

 • Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.
 • Vaše osobní údaje jsou chráněny podle obvyklých standardů v IT.

 

Právo na přístup k osobním údajům

 • V souladu s čl. 15 nařízení má subjekt právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na opravu osobních údajů

 • V souladu s čl. 16 nařízení má subjekt právo požadovat opravu svých osobních údajů, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 • V souladu s čl. 17 nařízení má subjekt právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na omezení zpracování

 • V souladu s čl. 18 nařízení má subjekt právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na přenositelnost údajů

 • V souladu s čl. 20 nařízení má subjekt právo požadovat přenos svých osobních údajů od jednoho správce ke druhému, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo vznést námitku

 • V souladu c čl. 21 nařízení má subjekt právo vznést námitku pro konkrétní situaci týkající se zpracování jeho osobních údajů, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na stížnost u úřadu ochrany osobních údajů

 • Subjekt má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů správcem osobních údajů.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • V souladu s čl. 7 subjekt může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů bez uvedení důvodu. Pro odvolání souhlasu kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.